Therapie Winterswijk

Seksuele problemen

Eén van de meest voorkomende kenmerken van mensen met seksuele problemen, zowel mannen als vrouwen, is negatieve evaluatie. Er is sprake van een soort negatieve zelfhypnose wat voor een negatieve bevestiging zorgt, met betrekking tot jezelf: " Ik faal op seksueel gebied; ik ben een seksuele mislukkeling." Als een vertrouweling, zoals beste vriendin of vriend of therapeut, zou vragen wat er dan in ze opkomt als ze aan sexproblemen denken, komt er vaak het antwoord: " Dit wordt nooit goed; ik kan dat stomme lichaam van mij niet dwingen; ik zie mezelf weer mislukken " en dergelijke. Zulke innerlijke, negatieve bekrachtingsprocessen zijn bij mensen met seksuele problemen bijna constant aanwezig, maar meestal is men er zich niet van bewust.

Behandeling

Primair gericht op het verwerken van angst voor afwijzing en de daaruit voortvloeiende faalangst. Gedurende één of meerdere regressiesessies word achterhaald waar de angst voor afwijzing zijn oorsprong heeft. Door zuivering van de emotionele lading op deze negatieve ervaringen ontstaat er weer zelfvertrouwen en opbouw van eigenwaarde. Samen met één of meerdere hypnosessies zal zelfcontrole en een goed gevoel van eigenwaarde verder worden verstevigd. Weer leren ontspannen op de juiste momenten maakt onderdeel uit van de gehele behandeling.