Therapie Winterswijk

Rouwverwerking

De beleving van een sterfgeval zal voor iedereen een op zichzelf staande unieke ervaring zijn, toch zijn er aan de buitenkant wel overeenkomsten te zien. Bij het verliezen van een dierbaar iemand door de dood, zijn er een aantal rouw fasen te onderkennen. Deze fasen zijn overigens ook zichtbaar bij bijvoorbeeld een scheiding, emigratie, of als een goede vriend of vriendin een geheel andere levensweg inslaat.

Behandeling

De behandeling is primair gericht op deskundige begeleiding door de verschillende rouwfasen heen, die men kan onderscheiden bij het verliezen van een dierbare. Centraal bij deze begeleiding staat het vraagstuk: 'Hoe moet ik nu verder leven?' Zodra er tijdens de behandeling ruimte ontstaat voor reflectie en beschouwing, wordt er toegewerkt naar het aanwenden van het geleden verlies voor nieuwe uitdagingen in het leven. Met een vijftal sessies kan er een begin worden gemaakt met het voorzichtig zetten van nieuwe stappen richting een nieuw leven.