Therapie Winterswijk

Depressie, somberheid

Depressieve gevoelens kunnen ontstaan door onverwerkt verdriet. Verdriet, veroorzaakt door pijnlijke gebeurtenissen waar men liever niet meer naar toe wil. Men vermijdt zoveel als mogelijk de ervaren pijn, echter wanneer een vergelijkbare situatie zich voordoet, waarbij het pijnlichaam actief wordt, ervaart men gevoelens als depressie en somberheid.

De behandeling is erop gericht de pijnlijke gebeurtenissen die de depressie veroorzaken te zuiveren van de emotie verdriet en/of woede, zodat het een plek kan krijgen. Hierdoor wordt het pijnlichaam inactief en heeft bij nieuwe zich aandienende situaties geen kans meer actief te worden. De behandeling duurt drie tot vijf sessies, gebruikmakend van regressie therapie, angerwork em hypnose therapie.