Therapie Winterswijk - Angsten

Angst heeft meestal te maken met psychisch letsel. De meeste angst komt voort uit overbezorgdheid over wat anderen van je denken. Deze angst leidt tot niet-effectieve gedragingen, zoals piekeren, overdreven maatregelen nemen en catastroferen. Angst kan zich uiten als bezorgdheid, verlegenheid, schaamte, arrogantie, wantrouwen en/of onzekerheid.

Behandeling

De therapie is er primair op gericht de angst te onderzoeken en vanuit verkregen inzicht de irrationele gedachten die ten grondslag liggen aan de angst bloot te leggen en vervolgens met een rationele benadering te neutraliseren. De behandeling bestaat uit drie tot vijf sessies, gebruikmakend van RET-therapie, Hypno therapie en regressie therapie.

Copyricht © 2012 ---.
All rights reserved.